18:00 - 18:30 Регистрация за събитието

18:30 - 18:40 Откриване

18:40 - 19:15 Перспективи за развитие на бизнеса и възможности
                      пред компаниите, опериращи на българския пазар

19:15 - 20:00  Дискусионен модул-време за въпроси

20:00 - 21:00  Време за бизнес контакти на чаша вино

 
 

Предимства на българския пазар. Фактори за растеж 

 Нови възможности за българската икономика, привличане
     на инвеститори и предимства на партньорствата

 Добрият мениджмънт - ключ към ефективното финансиране
     и реализиране на проекти

 Оптимизиране на разходите - въпроси и решения

Стандарти за добри практики - уроците от кризата в Гърция и Кипър