bulgarian enaglish

box
 
 

 

 

terms & conditions

Права за ползване

Авторски права и ограничение на отговорността
Осъществявайки достъп до уеб сайта на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

 

Съдържание на сайта


Съдържанието на уеб страниците на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


Точност и истинност на информацията
 

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки, и че достъпът до тях е непрекъсваем. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД не носи отговорност.

 

Гаранции


Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД не е отговорна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребатана тази услуга, дори ако „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД е била предупредена за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията


Сайтът на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД и този уеб сайт.

 

Защита на авторските права


„ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.audit-advisers.com са собственост на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД. Автор на всички публикации и материали в сайта е „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email-ите, посочени в раздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.audit-advisers.com притежава „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.audit-advisers.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

 

Линкове към други уеб страници и сайтове


С цел да улесни достъпа Ви „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.audit-advisers.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

 

Забранена и непозволена употреба


При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД, Вие приемате следните условия: Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриетеи отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите; Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. При промяна на правилата и условията за ползване на сайта „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

 

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта


Посещавайки вече уеб страниците на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

 

Контакт с нас


Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ЕООД и работата с него, моля изпращайте своите писма на email-ите, посочени в раздел Контакти. С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.