bulgarian enaglish

box
 
 

 

 

About Us

About Us

Описание на организацията:


Одит Адвайзерс е Специализирано одиторско предприятие, част от мрежата на Morison KSi предоставящо различни услуги в сферата на счетоводството и одита, правни, данъчни и бизнес консултации в повече от 375 офиса в над 110 страни по целия свят. Нашите одиторски услуги и бизнес решения са се доказали в продължение на много години в различни страни по света.

Асистент одитор с английски за офис-София:

Основни задължения:

• Извършване на работа по одиторски ангажименти в съответствие с МОС:
- Проверки и подготовка на одити и мнения;
- Одит и преглед на финансови отчети и годишния доклад на клиенти;
- Бизнес пътувания;
• Изготвяне на оферти и други фирмени документи;
• Изготвяне на бизнес консултации и мнения;
• Поддържане на добра комуникация с клиентите: Организиране и участие в срещи с клиенти и партньори;
• Работа с различни организации по одитни проекти;
• Стриктно спазване на принципа за конфиденциалност и етичните и законови норми за професията;
• Изпълняване на допълнително възложени задачи, които са в компетенциите му.

Основни изисквания:

• Висше образование със специалност Счетоводство и контрол или друга релевантна специалност;
• Релевантен професионален опит - 3 години;
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на счетоводното, данъчното, осигурителното и трудово законодателство и МСС;
• Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със счетоводни програмни продукти;
• Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо). Втори език на работно ниво ще бъде считан за предимство;
• Комуникативност, прецизност, аналитично мислене, отговорност, организираност, внимание към детайлите, лоялност, умение за приоритизиране на задачи, спазване на срокове;
• Умение за работа в динамична среда и за взимане на решения;
• Трудолюбие и ентусиазъм за работа и професионално развитие в областта на счетоводството;
• Препоръка от предишни работодатели.

Нашето предложение:

• Разнообразна, интересна работа в динамична и бързо развиваща се среда;
• Личностно и професионално израстване;
• Дългосрочни взаимоотношения на базата на взаимно уважение;
• Работа в позитивен и подкрепящ екип;
• Възможност за професионално развитие.

Документи за кандидатстване:

• CV (на български и английски език);
• Мотивационно писмо;
• Дипломи и сертификати.

Ние ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Author:Audit Advicers
 • The team of "Audit Advisers" held training on International Accounting Standards for officials of the PFIA

  2015-10-08 11:40

   09.07.2014 г.

  The team of "Audit Advisers" held training on International Accounting Standards for 40 officials of the PFIA divided into two groups for the project "Training – a Guarantee of Professionalism and Development", which is implemented with the financial support of Operational Programme "Administrative Capacity", co-financed by the European Union through the European Social Fund under Priority Axis II "Human Resource Management", sub-priority 2.2. "Competent and effective state administration" budget line BG051PO002 / 13 / 2.2-11 under Contract Reg. № 13-22-128 / 27.01.2014.

 • Ofelia Slavkova, managing partner of "Audit Advisers" - lecturer of the auditors from the National Audit Office

  2015-10-08 11:32

  29.10.2014 г.

  Ofelia Slavkova, managing partner of "Audit Advisers", was elected lecturer for 3 specialized training on Аudit sampling for 100 auditors and officials in total of the National Audit Office in the implementation of project "Improving the professional competence of the officials of the National Audit Office of the Republic of Bulgaria for the implementation of effective and efficient audit activity" under the Operational Programme "Administrative Capacity".

 • "Audit Advisers" organized trainings for officials of the SJC

  2015-10-08 11:26

   27.05.2015 г.

  "Audit Advisers" organized and conducted 16 one-day specialized trainings for officials of the Supreme Judicial Council in four main areas in the period 21.10.2014- 22.05.2015.

 • Audit Advisers Bulgaria to support businesses from Greece and Cyprus

  2015-08-14 17:46

  03.09.2015 г.

  Audit Advisers Bulgaria to support businesses from Greece and Cyprus

  It is with great pleasure that we wish to announce the formation of the new partnership in Bulgaria of Audit Advisers Bulgaria with Ioannou and Theodoulou Limited (ITH) Cyprus and KSi Greece.

Pages: « Previous 1 2