bulgarian enaglish

box
 
 

 

 

About Us

About Us

Описание на организацията:


Одит Адвайзерс е Специализирано одиторско предприятие, част от мрежата на Morison KSi предоставящо различни услуги в сферата на счетоводството и одита, правни, данъчни и бизнес консултации в повече от 375 офиса в над 110 страни по целия свят. Нашите одиторски услуги и бизнес решения са се доказали в продължение на много години в различни страни по света.

Асистент одитор с английски за офис-София:

Основни задължения:

• Извършване на работа по одиторски ангажименти в съответствие с МОС:
- Проверки и подготовка на одити и мнения;
- Одит и преглед на финансови отчети и годишния доклад на клиенти;
- Бизнес пътувания;
• Изготвяне на оферти и други фирмени документи;
• Изготвяне на бизнес консултации и мнения;
• Поддържане на добра комуникация с клиентите: Организиране и участие в срещи с клиенти и партньори;
• Работа с различни организации по одитни проекти;
• Стриктно спазване на принципа за конфиденциалност и етичните и законови норми за професията;
• Изпълняване на допълнително възложени задачи, които са в компетенциите му.

Основни изисквания:

• Висше образование със специалност Счетоводство и контрол или друга релевантна специалност;
• Релевантен професионален опит - 3 години;
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на счетоводното, данъчното, осигурителното и трудово законодателство и МСС;
• Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със счетоводни програмни продукти;
• Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо). Втори език на работно ниво ще бъде считан за предимство;
• Комуникативност, прецизност, аналитично мислене, отговорност, организираност, внимание към детайлите, лоялност, умение за приоритизиране на задачи, спазване на срокове;
• Умение за работа в динамична среда и за взимане на решения;
• Трудолюбие и ентусиазъм за работа и професионално развитие в областта на счетоводството;
• Препоръка от предишни работодатели.

Нашето предложение:

• Разнообразна, интересна работа в динамична и бързо развиваща се среда;
• Личностно и професионално израстване;
• Дългосрочни взаимоотношения на базата на взаимно уважение;
• Работа в позитивен и подкрепящ екип;
• Възможност за професионално развитие.

Документи за кандидатстване:

• CV (на български и английски език);
• Мотивационно писмо;
• Дипломи и сертификати.

Ние ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Author:Audit Advicers
Pages: 1 2 Next »