bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

В процес на обсъждане са новите данъчни декларации за 2014 година.


НАП ще приема съвети до 12 септември 2014 г. на електронен адрес prd@nra.bg. Националната агенция за приходите очаква обективни мнения и коментари относно практичността и достъпността на данъчните декларации, както и за това до колко лесно се попълват. Целта на преработването на формулярите е те да бъдат опростени, като същевременно се намалят обема на подаваната към НАП информация.