bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини » Актуално за "Одит Адвайзерс"

Одит Адвайзерс разширява значително своя международен обхват

Одит Адвайзерс, активен член на международната асоциация KS International (KSi) от август 2015 г., има удоволствието да съобщи, че  в резултат на сливането на KSi с друга водеща асоциация, Морисън International (MI) и образуването на Морисън KSi значително разширява своя международен обхват.
Одит Адвайзерс ще има още по-голям географски обхват, с 375 офиса в 88 държави, както и незабавен достъп до услугите на 8,990 международни специалисти в отговор на нарастващите международни нужди на клиентите.

"Членството в обединената асоциация, Морисън KSI, ни дава достъп до още по-голямо предлагане на международни услуги, умения и опит в комплексното обслужване, което ни позволява да надминем очакванията на нашите клиенти", казва Офелия Славкова, управляващ партньор в Одит Адвайзерс.

 "Фирмите-членки са изключително развълнувани от това значително развитие. Подобрените умения и опит, които сега са на тяхно разположение ще им помогнат по-нататък да обслужват международните потребности на клиентите си -.наистина ефективна алтернатива на четирите най-големи ( BIG4)  и други международни групи ", казва Лиза Робинс, главен изпълнителен директор на Морисън KSi.

И двете асоциации са добре познати със своя фокус върху подбора на високoкачествени членове.  Сливането обединява общо 164 фирми-членки, всички, с богат опит в управлението на трансгранични ангажименти. Сливането, което ще създаде силна международна асоциация с общи обороти от $ 1 млрд, ще влезе в сила от 01 април 2016.