bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

ДВ бр. 100/19.11.2013г.
Считано от 01 януари 2014г., е приет Закон за допълнение на Закона за счетоводството. С нововъведената ал.10 на чл.7 от ЗС и т.18 на § 1 е направено уточнение относно подписване на първичните счетоводни документи, засягащи само дейността на предприятието – подписът може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ съставителя. В ДР е дадено определение за цифров или друг идентификатор - цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства на лицето, което има права за извършване на определени действия.