bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Приет е Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, с който е въведена забрана за отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия (промяна в чл.65а от КЗ). Съгласно § 11б, ал.1 от Допълнителните разпоредби, промяната на чл. 65а, ал. 1 се прилага за сключени след 20 декември 2012 г. застрахователни договори и споразумения между страните, с които се продължават застрахователни договори, които не съдържат клауза за автоматично подновяване и които са сключени до 20 декември 2012 г. включително.