bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

На Интернет страницата на НАП е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), свързан с доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно гише” или т.нар. „mini- One-Stop-Shop”  . Проектозаконът транспонира промени в законодателството на ЕС, в сила от 01. 01. 2015 г. С този проект предстои да се въведе нова европейска схема на облагане от 2015 година. Промяната е фундаментална за общоевропейската система на ДДС.