bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Отмяна наредба 28 от 1999г.

С ДВ бр.3 от 11 януари 2013г. е отменена Наредба № 28 от 1999 г. за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания.