bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини » Актуално за "Одит Адвайзерс"

Офелия Славкова, управляващ съдружник на "Одит Адвайзерс" - лектор на одиторите от Сметна палата

 

Офелия Славкова, управляващ съдружник на "Одит Адвайзерс", бе избрана за лектор за 3бр.  специализирани обучения по формиране на одитни извадки за общо 100 одитори и служители от Сметната палата в изпълнение на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Обученията бяха проведени през месец октомври 2014 г. в  градовете Банско и Трявна, като в трите тридневни сесии се включиха служители на Сметна палата от цялата страна. Служителите на Сметна палата, взели участие в обучението, изразиха мнение, че разглежданите материали и казуси са били изключително полезни за повишаването на тяхната квалификация, за което са допринесли опитът и професионализмът на госпожа Славкова.