bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Промяна в Кодекса за социално осигуряване

Направена е корекция в Кодекса за социално осигуряване чл.24б, ал.3 – „Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“, считано по отношение на пенсионните договори за изплащане на пожизнена пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г. (§ 11г от Допълнителните разпоредби, ал.1).