bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Промяна в Кодекса за социално осигуряване

Считано от 1 август 2012 г. лицата по чл. 4, ал.9 от КСО  могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по съответния ред на КСО.  Осигурителните вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със ЗБДOО за съответната година, и следва да бъдат внесени до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Осигурителните вноски на лицата по чл. 4, ал.9 от КСО за август и септември 2012 г. ще се внасят без лихва до 31 октомври 2012 г.