bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Промени на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

С последните промени на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Новият считано от м. юни 2012 г. се удължава срока за подаване на месечни ИНТРАСТАТ декларации до 14-тия ден на месеца, следващ отчетния месец.
Първата ИНТРАСТАТ декларация на данъчно задължено лице следва да бъде подадена до 20-тия ден на месеца, следващ първия отчетен месец. Срока за подаване на корегиращи декларации също се увеличава от 3 на 6 месеца. Увеличава се и глобата за неподадена в срок ИНТРАСТАТ декларация до между 500 лв. – 5 000 лв.