bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Законът за изменение и допълнение на Търговския закон

Приет е Законът за изменение и допълнение на Търговския закон, с който са създадени чл.303а, уреждащ срока на изпълнение на парични задължения и чл.309а, уреждащ обезщетението при неизплащане (забава) на парично задължение. Съответните срокове не се прилагат за договори, слючени до 15 Март 2013г. В чл.646, ал.2 и ал.3 от ТЗ са определени срокове, преди подаване на молба по чл.625 (производство по несъстоятелност), в които изпълнението на неизискуемо вземане, погасяването на изискуемо вземане и учредяването на ипотека или залог за обезпечаване на вземане, могат са бъдат обявени  за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Чл.647 от ТЗ са описани останалите случаи, при които сделки или действия, извършени от длъжника, в определените срокове, преди подаване на молба по чл.625, могат са бъдат обявени  за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността (безвъзмездни сделки, учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения, сделка, увреждаща кредиторите). Разширен е чл.649 от ТЗ Предявявене на отменителен иск, указващ процедурата и случаите на предявяване на иск по чл. 645, 646 и 647 от ТЗ и по чл. 135 от ЗЗД, свързан с производството по несъстоятелност.