bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приемане на Наредба №28

На 11 януари 2013г. е приета Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна. Лицата, извършващи презгранични плащания към трети страни (извън ЕС), в размер на, или повече от 30 000лв., представят на доставчика на платежни услуги, извършващ превода или плащането, документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането. Когато лицето не разполага с такъв документ или плащането представлява доход, облагаем по ЗКПО и ЗДДФЛ, лицата подават декларацията по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.  Там се попълва размера на удържания данък, респективно приложението на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава. Изменението влиза в сила, считано от 01 Март 2013г.