bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изменения на Закон за изменение и допълнение на КСО

С измененията в  сила от 1 септември 2012 г. на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване  е  разширен обхватът на задължително осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица с кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.