bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изменение на Наредбата за „Гарантирани вземания на работниците и служителите

На 18 януари 2013г., с постановление на МС е направено допълнение и изменение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Изменя се чл.2 от Наредбата, като се определя внасянето на осигурителни вноски, задължения и лихви по ДОО, НЗОК, УПФ и ГВРС, да се извършва по банкова сметка на ТД на НАП, където се внасят приходите на централния бюджет. От така постъпилите средства, се прави разпределение към съответните сметки на НОИ и НЗОК. Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите към сметките на пенсионноосигурителните дружества и НОИ се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер, не по-голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Създадени са ал.3, където се въвежда подаване на Заявление за разпределение на осигурителни вноски за периоди преди 01.01.2005г. и ал. 4 - въвежда подаване на Заявление за разпределение на осигурителни вноски за периоди преди 01.01.2005г., когато лицето има повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Постановлението влиза в сила от 01.01.2013г.