bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

В ДВ бр. 78 от 12.10.2012 г. е обнародвана е Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства / за повече информация виж http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces /