bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Измененията на Наредба № Н-8 от 2005 г.

С измененията на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица от 1 август 2012 г. са допълнени  сроковете за подаване на Декларации образец № 1 и 6 в съответните компетентни териториални дирекции на НАП. Разширен е кръгът на лицата, задължени да подават Декларация образец № 6.