bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Допълненията на ЗДДС

С допълненията на ЗДДС се изисква от доставчиците или получателите на течни горива да подават в НАП данни по електронен път за доставеното/ полученото количество течно гориво, за получателя или за доставчика. Лицата, които зареждат превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, са задължени да регистрират и отчитат зарежданията чрез фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, както и да предават данни по дистанционна връзка с НАП.