bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Министерство на финансите организира публична консултация

Министерство на финансите организира публична консултация по проблемни области в режима за авансово облагане с корпоративен данък. На  сайта на Министерството  е публикуван въпросник , който има за цел заинтересованите  лица да изразят своята позиция по действащия в Закона за корпоративното подоходно облагане режим на авансово облагане, като направят предложения с цел подобряване на действащия режим и отстраняване на възникналите при тях трудности по прилагането му